Wie zijn wij?

De verbindende woordvoerder van deskundigen op het gebied van bulk, hergebruik en zero waste in Wallonië en Brussel.


ConsomActie is het netwerk van deskundigen op het gebied van bulk, hergebruik, biologische en lokale producten. Het is een vzw waarvan de taken en acties door en voor de leden bepaald worden zodat ze in lijn liggen met de werkelijkheid en de behoeften in het veld. 

ConsomActie streeft naar een duurzame, ethische, biologische en lokale consumptie zonder verpakking. De vereniging wil een meer geëngageerde manier van consumeren aanbieden en sterke maatschappelijke waarden ondersteunen. Ze wil als platform en netwerk deskundigen uit de sector samenbrengen en actief bijdragen aan een maatschappij die beter en anders consumeert.


Onze taken


ConsomActie helpt spelers in de branche om oplossingen te vinden via de 4 missies. 

ALS WOORDVOERDER OPTREDEN

Deskundigen op het gebied van bulk, hergebruik en zero waste (voeding en niet-voeding) vertegenwoordigen bij politieke en openbare overheden en de pers.   

 Via pleidooien en memoranda bewustmaken van de werkelijkheid in de sector (de spelers) en de branche (bulk, hergebruik en zero waste) en de belangen ervan verdedigen.  

 Via persrelaties de sector zichtbaar en beter bekend maken.

 Via vertegenwoordiging van de sector bij besluitvormingsorganen (FAVV, FOD Volksgezondheid, FOD Economie...).  


DESKUNDIGEN SAMENBRENGEN

Spelers in Brussel en Wallonië samenbrengen om informatie uit te wisselen en gemeenschappelijke oplossingen te bedenken. 

 Werkgroepen oprichten om alternatieven en gemeenschappelijke projecten uit te werken.  

 Netwerkmomenten organiseren om andere deskundigen te ontmoeten en samenwerking te stimuleren. 

 Regionale ontmoetingen om thema’s die belangrijk zijn voor de spelers en hun realiteit te bespreken.

INFORMEREN EN ZICHTBAAR MAKEN

De leden op de hoogte brengen van de actualiteit, nieuwe regelgeving, richtlijnen, subsidies...    

 Alternatieve oplossingen en de acties van de sector en van ConsomActie zichtbaar maken.   

 Naar het grote publiek toe communiceren om het bewust te maken van biologische en lokale consumptie zonder verpakking.​ 

DE SECTOR UITRUSTEN

De capaciteiten van de verschillende spelers versterken en hen professionaliseren.   

 Via opleidingen en thematische webinars

 Via gidsen voor goede praktijken.   

 Via nieuwe kansen voor innovatie in de beroepen om zo hun voortbestaan te verzekeren. .